Muhammad al-Hanafi Putra Ali

Muhammad al-Hanafi adalah putra Imam Ali bin Abi Thalib dari istrinya sepeninggal Sayyidah Fathimah az-Zahra, putri Rasulullah. Muhammad bin Ali al-Hanafi ini dikenal sangat berilmu. Di saat ia masih kecil, pernah di suatu majelis ia menjawab segala pertanyaan murid-murid dan sahabat yang diajukan kepada ayahnya. Kedalaman dan keluasan ilmunya tak diragukan lagi. Bagaimana tidak, ia adalah putra dari pintu kota ilmunya Rasulullah saw.

Continue reading Muhammad al-Hanafi Putra Ali